Σύγκριση μηχανισμών αμφίδρομης και διασταυρούμενης ροής

 

Ο τοπικός, μη κεντρικός μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας αμφίδρομης ή διασταυρούμενης ροής,  αυτό που πολύ απλά ονομάζουμε Κτιριακό Πνεύμονα,  είναι μια σημαντική λύση, που συνεισφέρει αποτελεσματικά στη σύγχρονη κατασκευή. Παρότι παρουσιάζεται στην Ελληνική αγορά ως κάτι καινούργιο και πρωτοποριακό, αυτή η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και δοκιμαστεί εδώ και πολλές οι δεκαετίες στην υπόλοιπη Ευρώπη και όχι μόνο την βόρεια όπως πολλοί θα πιστεύουν.

Για παράδειγμα στη γειτονική Ιταλία που αντιμετωπίζει κλίματα εκ διαμέτρου αντίθετα, από το κρύο των Άλπειων μέχρι τον καύσωνα της Σικελίας, έχουν αναπτυχθεί και προταθεί εύκολες, εύχρηστες και οικονομικές λύσεις που θα αναλύσουμε ακολούθως και βρίσκονται στα μηχανήματα αμφίδρομης ροής Pico hp2 και διασταυρούμενης ροής PureAir.

sigkirisb1

Σήμερα είμαστε τυχεροί να έχουμε στη διάθεσή μας λύσεις αξιόπιστες, δοκιμασμένες και να γνωρίζουμε ξεκάθαρα όλα τα θετικά και αρνητικά τους σημεία, τις ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές μεταξύ τους που βεβαίως αιτιολογούν τη διαφορά στο κόστος αγοράς.

Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη, τις παραδοχές του μελετητή, τις κλιματολογικές συνθήκες και τον προϋπολογισμό του έργου, είναι δύο επιλογές αποδεκτές και αποτελεσματικές.

Σε αυτό το τεχνικό άρθρο θα εξηγήσουμε αναλυτικά τις διαφορές τους οι οποίες στηρίζονται στον τρόπο σχεδιασμού και λειτουργίας τους. Ο μηχανισμός αμφίδρομης ροής εναλλάσσει τον αέρα μέσα από την ίδια διαδρομή (σωλήνα), ενώ ο διασταυρούμενης ροής έχει δύο διαφορετικές διαδρομές εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα.

 

Οι διαφορές και οι ομοιότητές τους επισημαίνονται, συγκρίνονται και αναλύονται στα εξής σημεία:

 • Ανάκτηση θερμότητας
 • Εξυγίανση χώρου
 • Αεροστεγανότητα
 • Ποιότητα εναλλάκτη
 • Ηχομόνωση
 • Ποιότητα φίλτρων
 • Θερμομόνωση
 • Κατανάλωση ρεύματο

 

Ανάκτηση θερμότητας

Αμφίδρομη ροή – Pico ho2

 

Το πραγματικό ποσοστό ανάκτησης θερμότητας σε όλους τους μηχανισμούς αμφίδρομης ροής, κυμαίνεται μεταξύ του 30% με 40% παρότι αναφέρεται στις περιγραφές τους ότι οι  εναλλάκτες παρέχουν ανάκτηση που φτάνει και έως το 90%.

Αυτό γιατί λόγω κατασκευής και τρόπου λειτουργίας, χρησιμοποιείται η ίδια διαδρομή για την απαγωγή και την προσαγωγή του αέρα. Έτσι η απόδοση του κεραμικού εναλλάκτη μειώνεται με την πάροδο της ώρας (των 70 δευτερολέπτων) μέχρι να μηδενιστεί και να αναστραφεί η ροή του αέρα.

Δηλαδή ενώ στην αρχή ο ψυχρός αέρας εισέρχεται και για τα περίπου πρώτα 15 δευτερόλεπτα αποδίδει μέχρι και το 90%, για τον υπόλοιπο χρόνο ο εναλλάκτης ψύχεται μέχρι να «αδειάσει» η θερμοχωρητικότητά του. Άρα στον κύκλο των 70 δευτερολέπτων, αρχίζει με 90% απόδοση και τελειώνει με 0%. Αυτή είναι η συνέπεια της διακοπτόμενης και εναλλασσόμενης ροής αέρα μέσα από την ίδια οπή.

Οπότε παρότι οι εναλλάκτες ως τεμάχια μπορεί να είναι ακόμα και πιστοποιημένοι σε εργαστηριακές συνθήκες για έναν μεγάλο βαθμό απόδοσης έως και 90%, σε πραγματικές συνθήκες, προσφέρουν πολύ μικρότερο βαθμό απόδοσης. Για αυτό τον λόγο άλλωστε αναφέρεται στις προδιαγραφές «ανάκτηση έως 90%» και όχι συγκεκριμένο ποσοστό ανάκτησης ανά ταχύτητα. Οπότε η πιστοποίηση που μπορεί να έχουν ως προς τον εναλλάκτη, αφορά μόνο στο υλικό και όχι στο σύνολο της συσκευής τοποθετημένο στο κτίριο.

Τέλος, το ποσοστό της εναλλαγής θερμότητας σε αυτό τον μηχανισμό είναι το μισό από την ονομαστική ποσότητα του αέρα που παρέχει. Δηλαδή όταν είναι σε λειτουργία ένας μηχανισμός των 80μ³/ώρα, σημαίνει ότι για μια ώρα προσάγει προς μία κατεύθυνση αυτή την ποσότητα του αέρα.

Στην λειτουργία της ανάκτησης, για μισή ώρα θα κάνει προσαγωγή αέρα και στην υπόλοιπη μισή θα κάνει απαγωγή. Αυτό σημαίνει ότι σε μία ώρα θα έχει ανανεώσει την μισή ποσότητα από τα 80μ³/ώρα, δηλαδή 40μ³/ώρα. Οι μηχανισμοί παρέχουν ανάκτηση αέρα από 11,5μ³/ώρα έως και 37μ³/ώρα.

Διασταυρούμενη ροή – PureAir

Αντιθέτως οι μηχανισμοί διασταυρούμενης ροής έχουν εγγυημένη και πιστοποιημένη ανάκτηση θερμότητας κατά 74% στη 3η από τις 5 ταχύτητες.

 

Αυτό γιατί οι ροές του αέρα είναι συνεχής, μη διακοπτόμενες και διασταυρώνονται μέσα στον εναλλάκτη, χωρίς όμως να έρχονται σε επαφή. Δηλαδή ο αέρας που αποβάλλεται, μεταφέρει τη θερμική του ενέργεια στον εισερχόμενο, χωρίς αυτές οι δύο ροές να έρχονται σε επαφή.

Η πιστοποίηση TÜV SÜD αφορά στο εξακριβωμένο αποτέλεσμα που παρέχει η μηχανή κατά τη χρήση της και όχι μόνο το ποσοστό ανάκτησης του εναλλάκτη στη μέγιστη θερμοχωρητικότητά του. Τέλος η ροή του αέρα και η ανάκτηση που προσφέρει είναι σταθερή και μετρήσιμη ανά ταχύτητα, από 15μ³/ώρα έως και 41μ³/ώρα.

 

Συμπεράσματα σύγκρισης

Καταλήγουμε εύκολα στο ότι οι μηχανισμοί διασταυρούμενης ροής είναι πολύ καλύτεροι ως προς τα πιστοποιημένα αποτελέσματα που προσφέρουν, το σταθερό και μετρήσιμο ποσοστό ανάκτησης αλλά και την σταθερή ροή του αέρα.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μια μέση ανάκτηση θερμότητας με έναν μηχανισμό αμφίδρομης ροής κατά 30% ή 40% είναι αμελητέο ποσοστό.

Αντιθέτως εξακολουθεί να συνεισφέρει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας στη δημιουργία θερμικής άνεσης στον χώρο, στην αποβολή της κακοσμίας, του CO2 και είναι μια πολύ εύχρηστη και οικονομική εναλλακτική λύση. Παράλληλα πρόκειται για μια πολύ οικονομική, εύκολη και αποτελεσματική λύση σε υπάρχουσες κατοικίες.

Εξυγίανση χώρου

Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους της χρήσης του μηχανικού αερισμού είναι η αποβολή των μικροβίων που πιθανώς έχουν μείνει σε έναν κλειστό χώρο από κάποιον ασθενή. Ιδιαίτερα με τον Covid-19 έχει αποδειχθεί ότι σημαντικό μέτρο της καταπολέμησής του και της μείωσης της εξάπλωσης είναι ο καλός αερισμός των χώρων. Ας δούμε τις διαφορές των μηχανισμών σε αυτό τον σημαντικό τομέα:

 

Αμφίδρομη ροή – Pico ho2

            Λόγω του τρόπου λειτουργίας τους οι αμφίδρομοι μηχανισμοί χρησιμοποιούν την ίδια όδευση με αποτέλεσμα τα μικρόβια που ενδεχομένως αποβάλλονται, να μένουν μέσα στον εναλλάκτη.

Συνεπώς κατά την εισροή του αέρα, τα μικρόβια ενδέχεται να επανέλθουν στον χώρο και τα φίλτρα που υπάρχουν δεν παρέχουν προστασία από μικρόβια αλλά κρατάνε τα μικροσωματίδια έως κάποια διάσταση.

 

Διασταυρούμενη ροή – PureAir

            Αντιθέτως ο μηχανισμός διασταυρούμενης ροής αποβάλλει συνεχώς τον εσωτερικό αέρα μέσω του εναλλάκτη, χωρίς να τον φέρει σε επαφή με τον εισερχόμενο αέρα. Δηλαδή η εσωτερική ροή του αέρα μεταφέρει τη θερμικής της ενέργεια στον εξωτερικό αέρα και τα μικρόβια που ενδεχομένως υπάρχουν στο εσωτερικό, αποβάλλονται πλήρως χωρίς τον κίνδυνο να επανέλθουν στον χώρο.

 

Συμπεράσματα σύγκρισης

Σε αυτό το πολύ σημαντικό σημείο, οι μηχανισμοί διασταυρούμενης ροής υπερτερούν σημαντικά και είναι σε μεγάλο βαθμό πολύ πιο ασφαλείς συγκριτικά με τους αμφίδρομους μηχανισμούς γιατί δεν φέρνουν σε επαφή τις δύο ροές.

Επισημαίνουμε όμως ότι ένας αμφίδρομος μηχανισμός αποβάλλει σε μεγάλο ποσοστό τους ρύπους του εσωτερικού αέρα συνεισφέροντας στην εξυγίανση του χώρου και σίγουρα είναι πολύ καλή επιλογή από το να περιμένει κάποιος να αποβληθούν τα εσωτερικά αερολύματα με το παραδοσιακό άνοιγμα των παραθύρων αραιά και που. 

Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν μπορεί να νοηθεί ότι ο μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας προσφέρει απολύμανση ενός χώρου. Αυτό είναι διαφορετικό αντικείμενο που δεν μπορεί να προσφερθεί με δυο ανεμιστήρες και κάποιες οπές σε έναν τοίχο. Εξυγίανση δεν είναι το ίδιο με την απολύμανση.

Αεροστεγανότητα

Η ατμοσφαιρική πίεση του αέρα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το κτιριακό κέλυφος. Αυτό σημαίνει πως στην περίπτωση δυνατού αέρα, οι επιφάνειες επί του κελύφους θα υποστούν αρνητική πίεση.

Αμφίδρομη ροή – Pico ho2

Οι μηχανισμοί αμφίδρομης ροής αποτελούνται από μια διαμπερή τρύπα στον τοίχο η οποία θα μένει πάντα ανοιχτή.

Δηλαδή ακόμα και μετά την τοποθέτηση του εναλλάκτη στην τρύπα μαζί με τον ηλεκτρονικό μηχανισμό ελέγχου, δεν δίνεται η δυνατότητα σφραγίσματός της.

sigkirisb6
sigkirisb7
sigkirisb8

Διασταυρούμενη ροή – PureAir

Αντιθέτως οι μηχανισμοί διασταυρούμενης ροής σφραγίζουν καλύτερα μεταξύ του εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, με αποτέλεσμα να προσφέρεται καλύτερη αεροστεγανότητα.

Δηλαδή παρότι και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο διαμπερής τρύπες στον τοίχο, μέσω του μηχανισμού που είναι πολύ πιο συμπαγής, δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη εναλλαγή του αέρα στον χώρο.

Συμπεράσματα σύγκρισης

Και σε αυτή την περίπτωση οι μηχανισμοί διασταυρούμενης ροής υπερτερούν λόγω του τρόπου κατασκευής τους. Άλλωστε σε κτίρια με πολύ υψηλές προδιαγραφές αεροστεγανότητας και ενεργειακής απόδοσης όπως στα Παθητικά, χρησιμοποιούνται κεντρικά συστήματα και πολύ δύσκολα θα επιλεχθεί η χρήση τοπικών μηχανισμών. Αν υπάρξει ποτέ σχεδιασμός κτιρίου με τοπικούς μηχανισμούς, σίγουρα δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αποδεκτό και να πιστοποιηθεί ως Παθητικό ένα κτιριακό κέλυφος με επιβεβαιωμένες ανοιχτές οπές κατά τη χρήση του, δηλαδή με αμφίδρομους μηχανισμούς.

Οι μηχανισμοί αμφίδρομης ροής εξακολουθούν να αποτελούν μια έντιμη, γρήγορη και οικονομική λύση για τη βεβιασμένη εναλλαγή του αέρα σε κτίρια με βαθμό αεροστεγανότητας πάντα μεγαλύτερο του 1,5/m³ Ach.

Ποιότητα εναλλάκτη

Αναφερόμενοι στους θερμικούς εναλλάκτες διευκρινίζουμε ότι υπάρχουν τριών ειδών: κεραμικοί, ενθαλπικοί και μεταλλικοί. Οι τελευταίοι τείνουν να εγκαταλειφθούν γιατί έχει παρατηρηθεί ότι στο εσωτερικό τους δημιουργούνται συμπυκνώματα και γενικά ήταν μια αρχική τεχνολογία που δοκιμάστηκε και εγκαταλείφθηκε.    

Η ποιότητα απόδοσης του κάθε είδους εναλλάκτη εξαρτάται από την ταχύτητα του αέρα που τους διαπερνά, τη συνολική επιφάνεια της εναλλαγής και το υλικό. Η πιστοποίηση του ποσοστού ανάκτησης ενός εναλλάκτη έχει ουσία σε μηχανισμούς διασταυρούμενης ροής. Στους αμφίδρομους μηχανισμούς, η όποια πιστοποίηση ανάκτησης αναφέρεται στο υλικό του εναλλάκτη κατά τη διάρκεια μετρήσεων σε εργαστηριακό επίπεδο. Όπως εξηγήθηκε στην αρχή, ο τρόπος «αδειάσματος» της θερμοχωρητικότητας του εναλλάκτη σε έναν αμφίδρομο μηχανισμό, δεν του επιτρέπει να διατηρεί σταθερό το ποσοστό ανάκτησης. Οπότε είναι διαφορετικό πράγμα η πιστοποίηση του εναλλάκτη και διαφορετικό πράγμα η πιστοποίηση της απόδοσης του μηχανισμού σε λειτουργία. Ο μηχανισμός αμφίδρομης ροής παραμένει μια τρύπα στον τοίχο και η τελική απόδοσή του θα είναι πάντα προσεγγιστική.

 

Αμφίδρομη ροή – Pico ho2

Ο αμφίδρομος μηχανισμός έχει στο εσωτερικό του έναν σφαιρικό κυψελοειδή κεραμικό εναλλάκτη ο οποίος είναι περιμετρικά μονωμένος με ειδικό τεμάχιο πολυστερίνης. Με αυτό τον τρόπο διατηρείται η λαμβάνουσα θερμοκρασία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται (70 δευτερόλεπτα).

Η επιβεβαιωμένη απόδοσή του φτάνει έως και το 90%, αλλά όπως αναφέραμε παραπάνω, σε πραγματικές συνθήκες αυτό το ποσοστό μειώνεται περίπου στο μισό.

Για τον συγκεκριμένο μηχανισμό δεν υπάρχει πιστοποίηση υλικού ως προς τη συμπεριφορά του κεραμικού εναλλάκτη γιατί δεν έχει ζητηθεί από την κατασκευάστρια εταιρία. Ο λόγος είναι ότι θεωρείται άσκοπη έως και παραπλανητική ενέργεια η πιστοποίηση ενός υλικού τη στιγμή που η εργαστηριακή του μέτρηση δεν ανταποκρίνεται στο τελικό αποτέλεσμα που προσφέρει ο μηχανισμός σε λειτουργία.  

 
sigkirisb11

Διασταυρούμενη ροή – PureAir

Ο διασταυρούμενος μηχανισμός έχει στο εσωτερικό του έναν τετράγωνο ενθαλπικό εναλλάκτη τεχνολογίας Mitsubishi με 10ετή εγγύηση, όπου λόγω της γεωμετρίας και της φύσης του αποδίδει σταθερά και ανάλογα με την ταχύτητα χρήσης. Το ποσοστό ανάκτησης υπολογισμένο στην 3η ταχύτητα επιβεβαιώνεται στο 74% (πιστοποίηση TÜV SÜD).

Μια από τις βασικές ιδιότητές του είναι ότι μπορεί να εξισορροπήσει την υγρασία μεταξύ των ροών του αέρα μεταφέροντας πάντα το μεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας στον όγκο του αέρα που έχει μικρότερο ποσοστό υγρασίας. Αυτό προσφέρει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:

sigkirisb12
 • Η ανάκτηση της θερμότητας είναι πιο αποδοτική σε σύγκριση με τους εναλλάκτες κατασκευασμένους από άλλα υλικά (κεραμικό ή μέταλλο)
 • Εκμηδενίζεται η πιθανότητα δημιουργίας υγροποιήσεων στον εναλλάκτη, και δεν χρειάζεται ποτέ κάποια συντήρηση ή καθαρισμό
 • Το καλοκαίρι ή τον χειμώνα, αποτρέπονται αντίστοιχα τα χαμηλά ή υψηλά ποσοστά της σχετικής υγρασίας

 

Συμπεράσματα σύγκρισης

Σε ότι αφορά τον κάθε εναλλάκτη, η απόδοσή τους είναι ικανοποιητική, έως 90 για τον κεραμικό και έως 82 για τον ενθαλπικό. Όπως εξηγήσαμε όμως, δεν είναι μόνο ο εναλλάκτης που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της μηχανής αλλά ο σχεδιασμός της και ο τρόπος λειτουργίας της.

Ηχομόνωση-παραγωγή ήχου

Με δεδομένο ότι οι τοπικοί μηχανικοί αερισμοί φέρνουν σε άμεση επαφή τον εξωτερικό με τον εσωτερικό χώρο, είναι πολύ σημαντική η συμβολή τους στην ηχομόνωση του κτιρίου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για περιοχές με υψηλή ηχορύπανση.

 

Αμφίδρομη ροή – Pico hp2

Ο μηχανισμός αμφίδρομης ροής είναι μια διαμπερής τρύπα στον τοίχο. Η μετάδοση του ήχου γίνεται μέσω του αέρα και συνεπώς ο ήχος θα περνάει πιο εύκολα με αυτό τον μηχανισμό. Σίγουρα όμως θα περνάει λιγότερο από την περίπτωση που κάποιο διαμέρισμα δεν έχει μηχανικό αερισμός και απλά αερίζει με το παράθυρο σε ανάκλιση. Κατά τη λειτουργία του, η παραγωγή ήχου κυμαίνεται από 25dB έως και 37dB στα τρία μέτρα, ανάλογα με την ταχύτητα που θα επιλεχθεί.   

 

Διασταυρούμενη ροή – PureAir

Ο διασταυρούμενος μηχανισμός έχει πιστοποίηση οπώς Dn,e,w = 53 ως προς την ηχομόνωσή τους μέσω του συμπαγούς μηχανισμού του. Κατά τη λειτουργία του, η παραγωγή ήχου κυμαίνεται από 17,90dB έως και 35,70dB στα τρία μέτρα, ανάλογα με την ταχύτητα που θα επιλεχθεί.

 

Συμπεράσματα σύγκρισης

Η μετάδοση του ήχου συνδέεται με την αεροστεγανότητα που προσφέρει ο κάθε μηχανισμός. Ο αμφίδρομος εξακολουθεί να είναι μια έντιμη λύση σε σύγκριση με την επιλογή του να μην κάνει κανείς τίποτα, αλλά σίγουρα ο μηχανισμός διασταυρούμενης ροής αποδεικνύεται και σε αυτό το κριτήριο πολύ ανώτερος.

Ποιότητα φίλτρων

Αμφίδρομη ροή – Pico hp2

Τοποθετουνται δύο φίλτρα, ένα στην είσοδο και ένα την έξοδο του εναλλάκτη. Πρόκειται για πολύ απλά φίλτρα που αντιμετωπίζουν τους πιο βασικούς ατμοσφαιρικόυς ρύπους, δηλαδή τα πολύ βαριά αιωρούμενα μικροσωματίδια. Είναι ιδανικό για διαμερίσματα μέσα σε πόλεις όπου ρινίσματα φρένων και ελαστικών από αυτοκίνητα, σκόνες και ρύποι καυσίμων αιωρούνται και εισέρχονται στους κλειστούς χώρους. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν, φαίνεται το καθάρισμα ενός φίλτρου μετά από δύο μήνες χρήσης σε διαμέρισμα σε περιοχή στα Πατήσια.

Διασταυρούμενη ροή – PureAir Τα φίλτρα αέρα του διασταυρούμενου μηχανισμού είναι G4/F8 στην προσαγωγή του αέρα και G4 μετά από τον εναλλάκτη. Δηλαδή είναι φίλτρα πολύ πιο ποιοτικά και αποτελεσματικά σε μικρότερες κοκκομετρίες,
sigkirisb15

Συμπεράσματα σύγκρισης

Το επίπεδο του φιλτραρίσματος του αέρα διατηρείται υψηλό με τον μηχανισμό διασταυρούμενης ροής. Πάντα σε σχέση κόστους και ποιότητας ο αμφίδρομος μηχανισμός χαρακτηρίζεται ως έντιμη επιλογή.

Θερμομόνωση

Αμφίδρομη ροή – Pico hp2

Με δεδομένο ότι πρόκειται για μια ανοιχτή και μη ελεγχόμενη οπή στο κέλυφος, ο μηχανισμός αμφίδρομης ροής λειτουργεί περισσότερο ως μια θερμική απώλεια-θερμογέφυρα όταν δεν είναι σε λειτουργία. Για αυτό τον τρόπο δεν συνίσταται η χρήση διάφορων και πολύπλοκων αυτοματισμών που τον θέτουν εκτός λειτουργίας όταν για παράδειγμα το ποσοστό υγρασίας είναι σε αποδεκτά επίπεδα στο εσωτερικό του χώρου. Αυτό γιατί όταν δεν δημιουργείται αμφίδρομη βεβιασμένη ροή αέρα, δεν φορτίζει με θερμοχωρητικότητα ο εναλλάκτης και συνεπώς σε περιόδους με διαφορά θερμοκρασίας Δt>10°C θα είναι απλά μια τρύπα στον τοίχο με τις θερμικές απώλειες που θα επιφέρει.

 

Διασταυρούμενη ροή – PureAir

Ο μηχανισμός διασταυρούμενης ροής, έχει συντελεστή Uvalue= 0,30 W/m²K, μετρημένο στο σημείο της κάθε οπής και μέσω της συμπαγούς κατασκευής του. Δηλαδή επιβεβαιώνεται ότι οι οπές είναι θερμικά σφραγισμένες και ελεγχόμενες τόσο στη ροή του αέρα όσο και στη μετάδοση της θερμότητας, ανεξάρτητα από το αν είναι σε χρήση ή όχι.

 

Συμπεράσματα σύγκρισης

Η σημειακή θερμομόνωση είναι άλλο ένα σημαντικό σημείο που ο μηχανισμός διασταυρούμενης ροής υπερτερεί με ξεκάθαρο και μετρήσιμο τρόπο έναντι αυτού της αμφίδρομης.

Κατανάλωση ρεύματος

Αμφίδρομη ροή – Pico hp2

Οι καταναλώσεις είναι πολύ χαμηλές και ξεκινάνε από 1,3W με μέγιστη κατανάλωση στη μεγαλύτερη ταχύτητα τα 3,6W. Δηλαδή μια μέση χρήση στα 1,6W θα κοστίζει σε ετήσιο ρεύμα:

1.6W * 24ώρες = 38.4W ανά ημέρα = 0,0384ΚWh *  365 ημέρες = 14.016 KWh * 0.17€ = 2,38€/έτος

 

Διασταυρούμενη ροή – PureAir

Οι καταναλώσεις ξεκινάνε από 4W στην 1η ταχύτητα έως 20W στην 5η. Σε αντίστοιχη μέτρηση με μια κατανάλωση στην 3η ταχύτητα με 10W θα είχαμε:

10W * 24ώρες = 240W ανά ημέρα = 0,24ΚWh *  365 ημέρες = 87.60 KWh * 0.17€ = 14,89€/έτος

 

Συμπεράσματα σύγκρισης

            Σε αυτή την περίπτωση ο μηχανισμός αμφίδρομης ροής αποδεικνύεται ιδιαίτερα πιο οικονομικός με μέση κατανάλωση σχεδόν έξι φορές μικρότερη από τον διασταυρούμενο. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτές είναι καταναλώσεις ανά τεμάχιο, οπότε το συνολικό κόστος προκύπτει από τον αριθμό των τεμαχίων που θα χρησιμοποιηθούνε ανά διαμέρισμα. Υπογραμμίζουμε όμως ότι αυτές είναι αμελητέες καταναλώσεις συγκριτικά με το όφελος που προσφέρουν σε ένα σύγχρονο σπίτι καθώς ένα μέσο router έχει κατανάλωση 8W.

Κόστη αγοράς

Αμφίδρομη ροή – Pico hp2

Οι μηχανισμοί διατίθενται σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις με τα αντίστοιχα κόστη:

Pico hp2 30 μ³/ώρα = 360€ με ΦΠΑ

Pico hp55 μ³/ώρα = 400€ με ΦΠΑ

Pico hp80 μ³/ώρα = 440€ με ΦΠΑ

 

Διασταυρούμενη ροή – PureAir

Ο μηχανισμός διατίθεται μόνο σε μια διάσταση με κόστος 1.364€ με ΦΠΑ

 

Συμπεράσματα σύγκρισης

Οι μηχανισμοί αμφίδρομης ροής υπερτερούν με μεγάλη διαφορά καθώς είναι σχεδόν 3,5 φορές πιο οικονομικοί από τον μηχανισμό διασταυρούμενης ροής.

Τελικά συμπεράσματα από τη σύγκριση των μηχανισμών

Καταλήγουμε στο ότι ο μηχανισμός διασταυρούμενης ροής είναι ποιοτικά ανώτερος σε όλα τα σημεία σύγκρισης από τον αμφίδρομο μηχανισμό, εκτός από την κατανάλωση του ρεύματος και το κόστος αγοράς.

Επισημαίνουμε ότι το σύνολο του μηχανισμού είναι αυτό που προσφέρει το τελικό αποτέλεσμα και όχι τα κάθε εξάρτημα ξεχωριστά, όπως για παράδειγμα ο ανεμιστήρας, ο ηλεκτρονικός αυτοματισμός ή ο εναλλάκτης. Ιδιαίτερα ο εναλλάκτης από μόνος του δεν παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αλλά όπως έγινε κατανοητό παίζει ρόλο ο σχεδιασμός και η λειτουργία του τρόπου με τον οποίο γίνεται η ανάκτηση και η εναλλαγή του αέρα.

Βεβαίως ένας ενθαλπικός εναλλάκτης τεχνολογίας Mitsubishi με 10ετή πιστοποίηση υπερτερεί ξεκάθαρα από ένα κυλινδρικό κεραμικό καλούπι. Άλλωστε όλοι οι μηχανισμοί αμφίδρομης ροής έχουν στη βάση τους το ίδιο κεραμικό καλούπι ή κάποιο παρόμοιο, με ή χωρίς πιστοποίηση.

 

 

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή ενός αμφίδρομου μηχανισμού Pico hp2 αποτελεί μια έντιμη λύση με δεδομένο το πολύ χαμηλό κόστος αγοράς προσφέροντας την πιο εργονομική και οικονομική λύση σε ανακαινίσεις, υπάρχουσες κατοικίες ή και νέες κατασκευές.

Η επιλογή του διασταυρουμένου μηχανισμού PureAir αποτελεί την πιο ποιοτική λύση σε όλους τους τομείς. Ιδιαίτερα σε μεγάλους χώρους που πιθανόν να χρειάζονται περισσότερα μηχανήματα αμφίδρομης ροής, η χρήση ενός PureAir θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιο ολοκληρωμένη και ποιοτική επιλογή.  

 

Ακολουθεί συνοπτικός συγκριτικός πίνακας

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

είστε επί του παρόντος εκτός σύνδεσης