Υποχρέωση καταβολής ανταποδοτικών τελών χρήσης αδειών, Πρατηρίων και Σταθμών καυσίμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα  4/6/2018

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), υπενθυμίζει ότι, όλοι οι εκμεταλλευτές Πρατηρίων υγρών καυσίμων, μεικτών πρατηρίων (υγρών καυσίμων και υγραερίου) και Σταθμών Αυτ/των με καύσιμα, υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για την χρήση των αδειών τους,  σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/2005 (ΦΕΚ 218/Β’/18-02-2005).

Σε περίπτωση μη καταβολής των ετήσιων ανταποδοτικών τελών, που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους, οι αρμόδιες για την έκδοση των Αδειών Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Νομαρχιών με απόφαση του αρμοδίου οργάνου θα επιβάλλουν πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για την χρήση του 2017, καταβάλλεται εμπροθέσμως  το αργότερο μέχρι τις 30/06/2018.

About SPPEK

Check Also

5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις οδηγώντας αυτοκίνητο με χειροκίνητο κιβώτιο (vid.)

Στην χώρα μας η πλειοψηφία των αυτοκινήτων έχει μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων. Αυτό σημαίνει πως οι …