Home / News / ΝΕΑ / “Επιστολή της Π.Ο.Π.Ε.Κ. για τα προβλήματα εφαρμογής του Ν. 4530/2018”.

“Επιστολή της Π.Ο.Π.Ε.Κ. για τα προβλήματα εφαρμογής του Ν. 4530/2018”.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)
Μέλος της ΓΣΕΒΕΕ
 ΑΘΗΝΑ: Γραφείο & Δ/νση Επικοινωνίας – Αμερικής 10, 10671 Τηλ. 210 3614995-6 Fax 210 3616454
 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης: Γραφείο – Αρχιμήδους 29, 71306
Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881 
Αθήνα, 06 /07/ 2018
Αρ. Πρωτ.1895
Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη
Κοινοποίηση: -Γ. Γραμματέα Μεταφορών, κ. Αθανάσιο Βούρδα
-Δ/ντη Τεχν.Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων , κ. Αριστομένη Σκυλλάκο
Θέμα: «Νόμος 4530/2018 – Διευκρινίσεις»
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή μας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τα αναφερόμενα στο Θέμα και τα οποία συζητήθηκαν ήδη στη συνάντησή μας με τον αξιότιμο Γ. Γραμματέα Μεταφορών κ Βούρδα.
Συγκεκριμένα κύριε Υπουργέ, η Ομοσπονδία μας έχει ήδη μετά τη δημοσίευση του νόμου 4530 στις 30 Μαρτίου του 2018, ξεκινήσει μία εκστρατεία ενημέρωσης όλων των πρατηριούχων. Η ενημέρωση αφορά στα όσα προβλέπει η νομοθεσία σχετικά με την διατήρηση των πρατηρίων στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους και στη διατήρηση των πρατηρίων που δεν έχουν την απαιτούμενη απόσταση των 30 μέτρων από χώρους συνάθροισης κοινού, με την προϋπόθεση της λήψης συγκεκριμένων μέτρων ασφαλείας, που προβλέπει ο παραπάνω νόμος. Οι τροπολογίες του ν 4530/18 ( άρθρα 69 και 70), οι οποίες τροποποίησαν το άρθρο 25 του νόμου 4439/16 κρίθηκαν απαραίτητες, καθώς δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν τελικά τα πρατήρια αυτά, ακόμη και αν ελάμβαναν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Συνεπώς ξεκινήσαμε αμέσως (δηλ την 1/4/2018 ), το πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης, από κοινού με τις τέσσερις εταιρείες, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και εγκαθιστούν τα συγκεκριμένα συστήματα ασφαλείας.
Ήτοι : i) σύστημα ανάκτησης ατμών Stage ΙΙ ) ανιχνευτές υδρογοναθράκων και iii) σύστημα ανάκτησης ατμών Stage I ( interlock.)
Διαπιστώσαμε ότι, μέχρι σήμερα, έχουν εγκατασταθεί ή ολοκληρώνεται η εγκατάσταση των παραπάνω συστημάτων ασφαλείας σε 20 πρατήρια στη χώρα μας.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, αλλά και τα δεδομένα των παραπάνω εταιρειών εγκαταστατών, το σύνολο των πρατηρίων, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία αυτή του άρθρου 25 του νόμου 4439/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μαζί με τα πρατήρια πού δεν διαθέτουν την απόσταση των 30 μέτρων από χώρους συνάθροισης κοινού ανέρχονται στα 1500 περίπου. Ο χρόνος που απαιτείται για την εγκατάσταση των Συστημάτων ασφαλείας σε ένα πρατήριο, ανέρχεται σε μία εβδομάδα όπως μας δήλωσαν οι εγκαταστάτες.
Η δυνατότητα τοποθέτησης των Συστημάτων αυτών με διαφορετικά συνεργεία που διαθέτουν ή θα εκπαιδεύσουν για αυτό το σκοπό οι εγκαταστάτριες εταιρείες, είναι κατά μέσο όρο, σε ρεαλιστικά δεδομένα, σε τρία έως πέντε πρατήρια τη βδομάδα.
Ο χρόνος που απαιτείται και προηγείται της εγκατάστασης των Συστημάτων προκειμένου να εκπονηθούν οι μελέτες από τους αρμόδιους μηχανικούς (μηχανολόγους), και στη συνέχεια να εγκριθούν από τις αρμόδιες κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών της χώρας, είναι περίπου 6 εβδομάδες σε ιδανικές καταστάσεις.
Μετά από όλα αυτά και με απλούς υπολογισμούς γίνεται αμέσως αντιληπτό, ότι
▪ ακόμη και αν όλα τα πρατήρια της χώρας ταυτόχρονα αναθέσουν σε μηχανικούς, την αδειοδότηση των Συστημάτων αυτών,
▪ ακόμη και αν όλες οι Διευθύνσεις Μεταφορών της χώρας, ανταποκρίνονταν άμεσα και εντός της οριζόμενης προθεσμίας από το νόμο, για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης των Συστημάτων και
▪ ακόμη και αν ταυτόχρονα, όλες οι εγκαταστάτριες εταιρίες, διέθεταν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό των πρατηρίων ήδη στις αποθήκες τους και δεν χρειαζόταν να κάνουν παραγγελίες με την καθυστέρηση που αυτό συνεπάγεται.
▪ ακόμη και αν προέβαιναν οι εταιρίες, αμέσως την τοποθέτηση και κατασκευή των εγκαταστάσεων και των Συστημάτων ασφαλείας που προβλέπονται
Το σύνολο των εβδομάδων που απαιτείται για την προσαρμογή τους θα ήταν κατ’ ελάχιστο :
4 εταιρίες × 5 συνεργεία / εταιρία ×1 βδομάδα / πρατήριο = 20 πρατήρια τη βδομάδα ήτοι 1500÷20 =75 βδομάδες + 6 βδομάδες για την αδειοδότηση = 81 εβδομάδες. Ο χρόνος που απομένει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, προκειμένου να μην κλείσουν οριστικά τα συγκεκριμένα πρατήρια, είναι έως την 30/10/2018 ήτοι 16 εβδομάδες.
Κύριε Υπουργέ, για το συγκεκριμένο ζήτημα έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες στην Αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου σας τόσο από εμάς, όσο και από τους εγκαταστάτες.
Είναι άμεσα αντιληπτό ότι θα πρέπει να βρεθεί μία λύση. Πρέπει να δοθεί παράταση για το σκοπό αυτό, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, όπως προαναφέραμε, τόσο οι πρατηριούχοι, όσο και οι εγκαταστάτριες εταιρείες, αλλά και οι μελετητές μηχανικοί και οι αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών της Χώρας.
Ζητούμε την παράταση, μόνον για τον λόγο, ότι είναι αντικειμενικά αδύνατον, να ανταποκριθούν όλοι οι παραπάνω εμπλεκόμενοι φορείς στις απαιτήσεις της νομοθεσίας πριν την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται από αυτή.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, ζητούμε με εγκύκλιο να ρυθμιστεί και το θέμα των υφιστάμενων πρατηρίων, που δεν βρίσκονται σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους αλλά έχουν κι αυτά αντιεκρηκτικές ζώνες που εκτείνονται εκτός του ιδιωτικού τους χώρου. Το θέμα αυτό ρυθμίστηκε για τα πρατήρια κάτω από οικοδομές με το αρθρο 69 του ν 4530/18, άρα αυτονόητα καθίσταται απαραίτητο να ρυθμιστεί και για τα πρατήρια που δεν βρίσκονται κάτω από οικοδομές , όχι μόνον για την διατήρηση τους, αλλά και για λόγους ισονομίας.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζοντας το πραγματικό ενδιαφέρον που δείχνετε για όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, ζητούμε να εγκύψετε στο παραπάνω πραγματικό και ουσιαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου με νομοθετική ρύθμιση και πιθανώς έκδοση αντίστοιχης εγκυκλίου, να δοθεί η λύση, που ήδη σας προτείναμε.
Όπως ήδη παραπάνω Σας αποδείξαμε, η βούληση του κλάδου μας και των συναδέλφων πρατηριούχων να ανταποκριθούν και να συμμορφωθούν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας είναι δεδομένη.
Ζητούμε απλώς να αντιμετωπιστεί το Θέμα από την Πολιτεία με ρεαλιστικό τρόπο έγκαιρα, ώστε να μην κλείσουν άδικα αυτές οι επιχειρήσεις των πρατηρίων και έστω να τιμωρηθούν με προσωρινή αφαίρεση της άδειες λειτουργίας.
Εμείς παραμένουμε πάντοτε στη διάθεσή σας και δηλώνουμε πρόθυμοι, να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στην ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.
Εξάλλου μέχρι σήμερα πάντα αυτό κάνουμε και το αποδεικνύουμε με την τοποθέτηση, πρώτοι από όλους, των Συστημάτων Εισροών Εκροών, της εκπόνησης πιστοποιημένων ογκομετρήσεων των δεξαμενών μας, της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων για τις σφραγίσεις των μετρητών των αντλιών και της ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού των πρατηρίων και τώρα με τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας που επέβαλε η Πολιτεία για τη διατήρηση των πρατηρίων .»
Με εκτίμηση

About SPPEK

Check Also

5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις οδηγώντας αυτοκίνητο με χειροκίνητο κιβώτιο (vid.)

Στην χώρα μας η πλειοψηφία των αυτοκινήτων έχει μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων. Αυτό σημαίνει πως οι …